Classement Épreuve N° 3 - lambey

Rang Doss Cheval C H Dressage Cso Cross Général
TempsPts TempsPts
1 1 GIN FIZZ TONICK
2 2 GENDRE IDEAL
3 3 GEMME DU CASTERAS AA
4 4 GENTLEMAN EYGALIERES
5 5 GRAFITY DOMERGUIE AA
6 6 GUERLAIN DU LANDRAN
7 7 GELLMAN DE SUZAN AA
8 8 GALAHAD DES ALLEES
9 9 GUESS STAR AA
10 10 GOLDKISS DU MAZET
11 11 GET VINGT SEPT TONICK
12 12 GRAINE DE FRUIT
13 13 BILILY BEAULIEU
14 14 EVANKA
15 15 GOODNESS CASTERAS AA
16 16 GOTTINE EYGALIERES
17 17 GARANCE DU SHAM
18 18 GANGSTER DU LANDRAN
19 19 GABRIELLE DU TERROIR
20 20 GORDON JAL
21 21 GUNPOWDER EG
22 22 GERBOFRED

Juge en C : perica valerie - Juge en H : degrand sarah